Forside
Fakta

Ansatte

Eiere
Bilder
Kontakt oss
Bilder:

Fryseterminalen sett fra landsiden
Fryseterminalen sett fra sjøsiden
Fryselageret har en kapasitet på 4300 palleplasser
Fryselageret har bevegelige reoler, Terminalen har en kapasitet på 24.000m3 fordelt på 2 rom med en lagringskapasitet på 4500 tonn.
Drågen Fiskerøkeri; Topp kvalitet
Effektiv lossing
Lasting av fisk
Lasting av fisk
Lasting av fisk
Lossing av frysetråler
Lossing av frysetråler
Lossing av frysetråler